Follow by Email

Saturday, June 9, 2012

Ejaan yang Pernah Berlaku di Indonesia

Ejaan adalah keseluruhan peraturan penulisan bunyi-bunyi bahasa.

Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu:
1. Ejaan Van Ophuysen (1901)
2. Ejaan Republik / Ejaan Soewandi (1947)
3. Ejaan Yang Disempurnakan (1972)

No comments:

Post a Comment