Follow by Email

Monday, June 11, 2012

Kata Depan : akan, dengan, atas, antara

1. akan
fungsi:
a. pengantar objek
ia tidak tahu akan hal itu
aku lupa akan semua kejadian iti

b. untuk menyatakan masa yang akan datang
saya akan pulang ke Padang
amak akan ke Duri minggu depan

c. untuk penguat atau penekan, dalam hal ini berfungsi sebagai penentu
akan hari pernikahan kita perhitungkan seminggu lagi


2. dengan
fungsi:
a. untuk menyatakan alat
ia membasuh kaki amak dengan kain paling bersih
Adi menulis surat kepada ibunya dengan pena paling bagus

b. menyatakan hubungan kesertaan
Imron ke sekolah dengan ayah

c. membentuk adverbial kualitatif
memilih calon istri harus dilakukan dengan cermat

d. untuk menyatakan keterangan komparatif
Ibrahim sama tinggi dengan ayahnya


3. atas
fungsi:
a. membentuk keterangan tempat, dalam hal ini sama artinya dengan   di atas
kami menerima tanggung jawab itu di atas pundak kami

b. menggabungkan kata benda atau kata kerja dengan keterangan
imron mengucapkan terima kasih atas keikhlasan One Eva
Mudi sangat menyesal atas perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan

c. dipakai di depan beberapa kata dengan arti :  dengan atau demi
atas nama
atas desakan
atas kehendak
atas perintah
atas kemauan


4. antara
fungsi:
a. penunjuk jarak
jarak yang sangat jauh antara Duri ke Padang ia tempuh dengan Revo barunya

b. sebagai penunjuk tempat
antara anak-anak Gang Kelinci itu, manakah yang paling saleh?

c. menyatakan arti  kira-kira
ia telah meninggalkan keluarganya antara lima enam bulan untuk menolong rakyat Palestina


                                                                                         M@lin B@tuah

Tata Bahasa Indonesia, G. Keraf

No comments:

Post a Comment