Follow by Email

Friday, May 25, 2012

Kata Keterangan Modalitas (Keterangan Kecaraan)Pengertian
Kata keterangan modalitas yaitu kata-kata yang menjelaskan suatu peristiwa karena tanggapan  si pembicara atas berlangsungnya peristiwa tersebut. Dalam hal ini subjektivitas lebih ditonjolkan. Keterangan ini menunjukkan sikap pembicara bagaimana ia melihat persoalan tersebut.

Bentuk-bentuk keterangan modalitas
     1.       Untuk menyatakan kepastian : memang, niscaya, pasti, sungguh, tentu, tidak, bukannya, bukan.
     2.       Untuk menyatakan pengakuan : ya, benar, betul, sebenarnya, malahan.
     3.       Untuk menyatakan kesangsian : agaknya, barangkali, entah, mungkin, rasanya, rupanya.
     4.       Untuk menyatakan keinginan : moga-moga, mudah-mudahan.
     5.       Untuk menyatakan ajakan : baik, mari, hendaknya, kiranya.
     6.       Untuk menyatakan larangan : jangan
     7.       Untuk menyatakan keheranan : masakan, mustahil, mana boleh.

8 comments: