Follow by Email

Thursday, May 31, 2012

Kata Depan "dari" dan "daripada

 Kata "dari"  

    Kata   dari  dipakai untuk menunjukkan arah (tempat) asal (asal-usul).
Perhatikan contoh-contoh berikut:
1. Pak Yudi berangkat dari Padang pukul  7.30.
2. Perhiasan Bu Mora terbuat dari emas murni.

Kata dari tidak dipakai untuk menyatakan milik atau kepunyaan.

     Contoh-contoh di bawah ini menunjukkan pemakaian kata dari yang tidak benar.
1. Anggota DPRD dari Bengkalis mengadakan kunjungan ke daerah Gunung Pangilun.
2. Anak dari tetangga Pak Salman telah meninggal dunia.Kata "daripada"

     Kata daripada berfungsi untuk membandingkan sesuatu benda atau hal dengan benda atau hal lainnya.
Perhatikan contoh:
1. Orang Batak lebih  sukar dipahami daripada orang Minang.
2. Orang beriman lebih baik daripada orang ingkar.

Berikut contoh-contoh pemakaian kata daripada yang tidak benar.
1. Para pejabat itu semestinya tahu bahwa kepentingan daripada rakyat adalah yang utama.
2. Sejarah daripada perjuangan bangsa ini telah membuktikan bahwa imanlah sumber inspirasi dan motivasi
    yang paling kuat.

Dikutip dengan penyesuaian dari buku Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia, Sabarti Akhaidah, dkk.

No comments:

Post a Comment